78 (3) 170-176

Titel: 
Impact van een 5-weekse behandeling met flubendazole op de productiviteit van mestvarkens
Auteur(s): 
A. KANORA, K. VLAMINCK, F. ROCHETTE, J. JACOBS, L. GOOSSENS
Samenvatting: 

In een Europese cohortstudie werd over een periode van 16 maanden (4 ronden) een ontwormingsprogrammabij mestvarkens geëvalueerd waarbij 30 ppm flubendazole gebruikt werd gedurende 5 dagen, 5 weken lang. De resultatenwerden vervolgens vergeleken met een onbehandelde controlegroep en met de historische gegevens van dezelfdebedrijven. De behandeling werd geëvalueerd in 4 mestvarkenbedrijven in België, Nederland en Frankrijk. Intotaal werden er 21.721 mestvarkens behandeld en telde de controlegroep 22.394 dieren. Alle bedrijven, met uitzonderingvan bedrijf A, hadden een historisch erg lage EPG (Eggs Per Gram) score voor wat betreft Ascaris suum.Na de implementatie van het ontwormingsprogramma met flubendazole was de EPG-score van deze bedrijven nihil.In drie bedrijven werd er een verlaagd aantal getroffen levers en afgekeurde levers omwille van “white spots” opgemerkt.In alle bedrijven werden er een positief effect op de dagelijkse groei (15.1 tot 34.7 gram) en een verminderdaantal “drop-outs” in de behandelde groep vastgesteld.

Volledige tekst: 
pp 170-176
Origine(e)l(e) artikel(en)