78 (3) 160-169

Titel: 
Totale intraveneuze anesthesie bij de hond
Auteur(s): 
T. WAELBERS, P. VERMOERE, I. POLIS
Samenvatting: 

Voor het onderhoud van de anesthesie bij de hond wordt er meestal gebruik gemaakt van inhalatieanesthesie. Eénvan de belangrijkste nadelen van deze techniek is echter de pollutie van de omgevingslucht. Totale intraveneuzeanesthesie (TIVA) kan hiervoor een waardevol alternatief bieden. Verschillende (combinaties van) producten enverscheidene toedieningswijzen komen voor TIVA in aanmerking. Ondanks het bestaan van meerdere mogelijkhedenlijkt bij de hond een “continuous rate infusion” (CRI) van propofol of alfaxalone als basis van de anesthesie de meestvoor de hand liggende keuze.Net zoals bij inhalatieanesthesie worden tijdens TIVA een endotracheale intubatie en de toediening van zuurstofaangeraden. Ook de mogelijkheid tot artificiële respiratie mag niet vergeten worden. Het grootste nadeel, namelijkde hoge kostprijs, lijkt in de praktijk vooral mee te spelen bij grote honden en langdurige ingrepen.

Volledige tekst: 
pp 160-169
Overzichtsartikel(en)