78 (3) 155-159

Titel: 
Hemotrofe mycoplasmen bij katten Deel 2: casuïstiek
Auteur(s): 
M.B. DUIN, H. MOYAERT, I. VAN DE MAELE, S. DAMINET, F. BOYEN
Samenvatting: 

Een acht maanden oude kat werd in apatische toestand doorverwezen naar de vakgroep Geneeskunde enKlinische Biologie van de Kleine Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke, België. De kat had eenerge niet-regeneratieve anemie met een hematocriet van slechts 2,9%. Het cytologisch onderzoek van een beenmerg -aspiraat leidde tot de diagnose van “pure red cell aplasia” (PRCA). Daarnaast was een PCR (polymerase chainreaction)-test voor “Candidatus Mycoplasma haemominutum” DNA positief. Hoewel niet bewezen, zou de infectiemet “Candidatus M. haemominutum” kunnen bijgedragen hebben tot een immuungemedieerde vernietiging van derode bloedcelprecursoren. Na een langdurige prednisolonebehandeling (10 maanden), meerdere bloedtransfusies eneen antimicrobiële therapie was de kat volledig hersteld. Twintig maanden na de stopzetting van de therapie warener nog steeds geen tekenen van klinisch herval.

Volledige tekst: 
pp 155-159
Thema