78 (2) 97-104

Titel: 
Een retrospectieve studie van 195 paarden met gecontamineerde en geïnfecteerde synoviale ruimten
Auteur(s): 
F. PILLE, A. MARTENS, M. OOSTERLINCK, M. DUMOULIN, J. DEWULF, F. GASTHUYS
Samenvatting: 

In deze studie worden de klinische aspecten betreffende de behandeling van paarden met gecontamineerde engeïnfecteerde synoviale ruimten retrospectief geanalyseerd en de prognose na de behandeling geëvalueerd.De dossiers van 195 aangetaste paarden aangeboden tussen juni 1999 en juli 2004, werden bestudeerd. Zesentwintigpaarden werden geëuthanaseerd of zonder een behandeling meegenomen door de eigenaar. De behandelingsstrategieënin de resterende 169 gevallen verschilden niet van diegene die in de recente literatuur beschreven worden,behalve dat in de huidige studie spoeling hoofdzakelijk zonder endoscopische visualisatie werd uitgevoerd. Honderdvijftigvan de 169 behandelde paarden konden op lange termijn opgevolgd worden. Een succesvolle behandeling(overleving zonder persisterende kreupelheid) werd vastgesteld bij 109 paarden (72,7%). Iatrogene infectie, deaanwezigheid van radiografische afwijkingen en het gebruik van regionale perfusie met antibiotica waren significantgerelateerd aan een slechte afloop. De algemene prognose bleek in deze studie iets minder gunstig dan in andere recentestudies, hoewel een betere prognose kon worden vastgesteld bij paarden met nageltred.

Volledige tekst: 
pp 97-104
Origine(e)l(e) artikel(en)