78 (2) 89-90

Titel: 
Gevoeligheid van Staphylococcus pseudintermedius voor de combinatie azijnzuur-boorzuur
Auteur(s): 
F. HAESEBROUCK, M. BAELE, H. DE KEYSER, K. HERMANS, F. PASMANS
Samenvatting: 

Respectievelijk 30, 60 en 120 minuten na het suspenderen van 5x107 kolonie vormende eenheden van Staphylococcuspseudintermedius isolaten in 5 ml van een onverdunde, 1/2 en 1/4 verdunde waterige oplossing van 2%azijnzuur en 2% boorzuur, werden geen levende bacteriën meer gevonden. Dit duidt erop dat een combinatie van dezezuren nuttig zou kunnen zijn voor de lokale behandeling van S. pseudintermedius infecties. Bijkomende klinischestudies zijn evenwel noodzakelijk om de hierbeschreven in vitro bevindingen te bevestigen.

Volledige tekst: 
pp 89-90
Origine(e)l(e) artikel(en)