78 (2) 71-82

Titel: 
Niet-infectieuze oorzaken van biggensterfte vóór het spenen Deel 2: oorzaken gelegen bij de zeug en in de omgeving
Auteur(s): 
R. LONCKE, J. DEWULF, C. VANDERHAEGHE, A. DE KRUIF, D. MAES
Samenvatting: 

Biggensterfte vóór het spenen is een belangrijke oorzaak van economisch verlies in de varkenshouderij.De meeste gevallen van sterfte treden op in de eerste vier dagen na het werpen en het grootste deel daarvanwordt veroorzaakt door niet-infectieuze aandoeningen. De oorzaken kunnen zowel bij de zeug, de biggen alsin de omgeving gevonden worden. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de voornaamste oorzakendie gerelateerd kunnen worden aan de zeug of de omgeving. Hierbij wordt voor wat betreft de zeug gefocustop lactatiestoornissen, agressie, pariteit van de zeug en worpgrootte. Voor wat de omgeving betreft worden deeffecten van temperatuur, trauma en een slechte bedrijfsvoering besproken.

Volledige tekst: 
pp 71-82
Thema