78 (2) 117-120

Titel: 
Chronische intestinale pseudo-obstructie bij een Berner Sennenhond
Auteur(s): 
V. VANDENBERGE, D. PAEPE, G. VERCAUTEREN, S. DAMINET, R. DUCATELLE, K. CHIERS
Samenvatting: 

Chronische intestinale pseudo-obstructie (CIPO) is een zeldzame aandoening en wordt gekenmerkt door hypomotiliteitvan het darmstelsel. Dit veroorzaakt symptomen van obstructie. Een histologisch onderzoek is noodzakelijkom een definitieve diagnose van CIPO te kunnen stellen. In dit artikel wordt een geval beschreven van CIPO bijeen 2,5 jaar oude Berner Sennenhond met recidiverende gastro-intestinale klachten kenmerkend voor obstructie. Bijhet histologisch onderzoek van de dunne darmen werd een sterke atrofie van de tunica muscularis waargenomen.Deze was diffuus geïnfiltreerd met monomorfe leukocyten. Daarnaast werd eveneens een hypertrofie van de laminamuscularis mucosa in de dunne darmen waargenomen. Deze bevindingen alsook de resultaten van het immunohistochemischonderzoek wijzen in de richting van een myopathische vorm van CIPO.

Volledige tekst: 
pp 117-120
Casuïstiek(en)