78 (1) 56-61

Titel: 
Boosaardige catarraal koorts, een wolf in schaapskleren
Auteur(s): 
B. PARDON, H. NOLLET, S. MAES, P. DEPREZ
Samenvatting: 

De laatste jaren wordt in verschillende Europese landen een stijgende incidentie van boosaardige catarraalkoorts (BCK) bij runderen gemeld. De ziekte werd vroeger gekenmerkt door een lage morbiditeit en eenhoge mortaliteit, maar tegenwoordig worden ook uitbraken met hoge morbiditeit en mortaliteit beschrevenin diverse Europese landen, waaronder ook België en Nederland. Deze evolutie maakt van BCK een aandoeningmet mogelijk grote financiële gevolgen voor de veehouder.In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis van BCK met bijzondere aandacht voorde epidemiologie, de diagnostiek en de preventie van de ziekte.

Volledige tekst: 
pp 56-61
Permanente vorming