78 (1) 49-52

Titel: 
Mastcelleukemie bij een hond
Auteur(s): 
H. DE BOSSCHERE, S. DELOOSE
Samenvatting: 

Cutane mastceltumoren komen vaak voor bij de hond. Bij mastcelleukemie en systemische mastocytosebevindt zich een groot aantal tumorale mastcellen in het perifeer bloed. Bij deze gevallen zijn de lever, demilt en het beenmerg vaak geïnfiltreerd met mastcellen. Mastcelleukemie ontstaat in het beenmerg enwordt gekenmerkt door een diffuse infiltratie van het beenmerg met mastcellen. In deze casereport wordende resultaten beschreven van de hematologie, biochemie, autopsie, histopathologie en immunohistochemievan een 14 jaar oude Jack Russell terriër reu met mastcelleukemie zonder cutane mastocytoma’s.

Volledige tekst: 
pp 49-52
Casuïstiek(en)