77 (6) 417-420

Titel: 
Cerebellaire corticale atrofie bij een Belgisch Witblauwe koe met letsels beschreven bij de humane Norman-Jaekenziekte
Auteur(s): 
S. ROELS, P. LAUSBERG, C. LETTELIER , E. VANOPDENBOSCH
Samenvatting: 

Cerebellaire corticale atrofie is beschreven bij dier en mens. Er zijn gevallen bekend bij verschillenderunderrassen. De voornaamste histopathologische letsels situeren zich ter hoogte van de cerebellaire Purkinjelaag.Deze letsels kunnen variëren van chromatolyse tot een totaal verlies van de neuronen. In het voorliggend artikelwordt deze aandoening voor het eerst gerapporteerd bij een Belgisch Witblauwe koe. Het histopathologisch beeld isanders dan van de tot nu bekende gevallen bij andere runderrassen. Bij de Belgisch Witblauwe koe werden eenuitgesproken haardvormig verlies van de korrellaag en abnormale Purkinjecellen ter hoogte van het cerebellumvastgesteld. Analoge histopathologische bevindingen zijn ook beschreven bij de Norman-Jaekenziekte bij de mens,beter bekend als de primaire degeneratie van de korrellaag van het cerebellum.

Volledige tekst: 
pp 417-420
Casuïstiek(en)