77 (6) 376-385

Titel: 
Rabiësbestrijding in België: van het uitroeien bij vossen tot de invoer van een besmette hond
Auteur(s): 
S. VAN GUCHT, I. LE ROUX
Samenvatting: 

Rabiës is een dodelijke virale encefalitis bij zoogdieren. In dit artikel worden belangrijke aspecten van derabiësbestrijding in België besproken. Het virus veroorzaakte een epidemie bij vossen in Wallonië van de jaren zestigtot negentig. De ziekte werd uitgeroeid bij de vos door opeenvolgende vaccinatiecampagnes vanaf 1989. Belgiëwerd vrij verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie voor Dieren (OIE) in 2001. Om deze rabiësvrije status tebehouden, wordt een minimale surveillance bij wilde carnivoren en huisdieren onderhouden en is het vervoer vanhonden, katten en fretten aan strikte Europese regels onderworpen. Deze regels houden in dat dieren enkel kunneningevoerd worden uit risicoregio’s na vaccinatie en een bevestiging van de immuniteit met een antistoffentest. Erworden enkele cijfers weergegeven in verband met de verdeling van negatieve en positieve resultaten van deze testbij gevaccineerde dieren. Verder wordt een nieuw geval van rabiës bij een hond in Beersel beschreven, 3,5 maandenna invoer uit Marokko. Tenslotte wordt de unieke rol van vleermuizen in de epidemiologie van rabiës besproken.

Volledige tekst: 
pp 376-385
Overzichtsartikel(en)