77 (5) 315-318

Titel: 
Cutaan niet-epitheliotroop B-cellymfoma bij een Golden retriever
Auteur(s): 
H. DE BOSSCHERE, J. DECLERCQ
Samenvatting: 

Het overgrote deel van de cutane caniene niet-epitheliotrope lymfoma’s is van T-celorigine. Niet-epitheliotropeB-cellymfoma’s zijn zeer zeldzaam. Dit is een casereport van een 10-jaar oude Golden retriever aangeboden mettraaggroeiende nodulaire gezwellen in de huid van de romp en ledematen. Histopathologisch werden kleine periadnexaledermale nodulen, samengesteld uit pleomorfe rondcellen met een ronde of niervormige kern, aangetroffen.De diagnose van een niet-epitheliotroop lymfoma werd gesteld aan de hand van de histopathologie en caseopvolgingen ondersteund door CD79a-positiviteit via immunohistochemie.

Volledige tekst: 
pp 315-318
Casuïstiek(en)