77 (5) 309-314

Titel: 
Anesthesie voor de chirurgische behandeling van een tarsometatarsaal fractuur bij een woestijnbuizerd (Parabuteo unicinctus)
Auteur(s): 
Y. HOYBERGS, T. BOSMANS, M. RISSELADA, A. VAN CAELENBERG, I. POLIS
Samenvatting: 

Een woestijnbuizerd werd aangeboden met een erg manke linkerpoot. Ter hoogte van de linkertarsometatarsuswas een wond aanwezig. Radiografisch werd een dwarse diafysaire fractuur in het proximale derde van de tarso -metatarsus vastgesteld. Na premedicatie met buprenorfine intramusculair werd de anesthesie geïnduceerd en onderhoudenmet isofluraan en zuurstof. Na gesloten reductie werd de fractuur met een externe fixatie (Type IIa)gestabiliseerd. De anesthesie duurde 70 minuten. De recovery verliep vlot en reeds 15 minuten na de stopzetting vande anesthesie was de woestijnbuizerd volledig hersteld. Postoperatief werd meloxicam (0,5 mg/kg bid) toegediendals analgeticum en marbofloxazine (15 mg/kg bid) als antibioticum.

Volledige tekst: 
pp 309-314
Casuïstiek(en)