77 (4) 264-268

Titel: 
Infectieuze discospondylitis ter hoogte van de staartwervels bij een volwassen draver
Auteur(s): 
M. OOSTERLINCK, F. PILLE, F. GASTHUYS, J. H. SAUNDERS
Samenvatting: 

Een zesjarige Franse draverhengst werd aangeboden in de kliniek Heelkunde van de Faculteit Diergeneeskundete Merelbeke (UGent) omwille van acute pijn en zwelling ter hoogte van de staartbasis zonder bekende traumatischeoorzaak. Op het radiografisch onderzoek werden verschillende halfcirkelvormige en korrelvormige radiolucentezones aangetoond ter hoogte van de epifysen van aangrenzende staartwervels, indicatief voor infectieuze dis cospondylitis.De klinische symptomen verdwenen volledig na 7 weken antibioticumbehandeling met trimethoprim -sulfonamide. Het paard kon zijn sportieve carrière voortzetten. Op de radiografische controle één jaar later warenslechts milde overblijvende onregelmatigheden zichtbaar ter hoogte van de epifysen van de wervellichamen, zonderovervloedige nieuwbeenvorming noch duidelijke persisterende radiolucente zones.

Volledige tekst: 
pp 264-268
Casuïstiek(en)