77 (4) 259-263

Titel: 
Leptospirose bij honden: een retrospectieve studie van zeven klinische gevallen in België
Auteur(s): 
A. CLAUS, I. VAN DE MAELE, F. PASMANS, K. GOMMEREN, S. DAMINET
Samenvatting: 

Recente informatie aangaande klinische leptospirose in Europa is schaars in vergelijking met de informatie overdeze ziekte in de Verenigde Staten en enkele andere landen. Een retrospectieve studie van zeven klinische gevallenvan honden gediagnosticeerd met leptospirose op basis van een MAT (Microscopic Agglutination Test), serologie ofeen autopsie bij de vakgroep Medische en Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren, Universiteit Gent, tussenjanuari 2003 en oktober 2005 wordt beschreven. Alle honden vertoonden aspecifieke klinische tekenen ten gevolgevan een acute nierinsufficiëntie, met of zonder tekenen van leverinsufficiëntie en/of bloedingsneiging. Van de driehonden waarbij een MAT werd uitgevoerd, was de hoogste antistoftiter versus Leptospira serogroep Pomona (n=2)en Javanica (n=1). Elke patiënt met klinische tekenen en laboratoriumafwijkingen die wijzen op acute nierinsufficiëntiezonder gekende oorzaak dient behandeld te worden met penicillinederivaten totdat specifieke testresultatenleptospirose bevestigen of uitsluiten.

Volledige tekst: 
pp 259-263
Casuïstiek(en)