77 (3) 182-186

Titel: 
Mycoplasma suis infectie bij zuigende biggen op een Belgisch bedrijf
Auteur(s): 
E.V. DE BUSSER, B. MATEUSEN, J. VICCA, L.E. HOELZLE, F. HAESEBROUCK, D. MAES
Samenvatting: 

Mycoplasma suis (voorheen Eperythrozoon suis genaamd) is een epicellulaire bacterie die de rode bloedcellenbij varkens aantast. Infecties met deze kiem komen wereldwijd voor en worden gekenmerkt door zwakte en anemiebij zuigende en gespeende biggen en door reproductiestoornissen bij zeugen. In deze studie wordt de diagnose vanM. suis bij anemische biggen op een Belgisch varkensbedrijf besproken. Het bedrijf kampte met een toegenomenbiggensterfte in het kraamhok (16%) en een hoog percentage terugkomers (22%). Een controleprogramma waarbijantimicrobiële middelen evenals hygiënische en sanitaire maatregelen werden toegepast, deed het aantal klinischanemische biggen en het sterftepercentage in het kraamhok significant dalen, maar had geen significante invloedop de reproductiestoornissen bij de zeugen. Dit zou verklaard kunnen worden door de circulatie van het porcienereproductief en respiratoir syndroom virus (PRRSV) bij de zeugen.

Volledige tekst: 
pp 182-186
Casuïstiek(en)