77 (3) 171-176

Titel: 
Ervaringen uit het veld met ERS-type reovirusinfecties bij zieke vleeskuikens opgefokt onder West-Europese veldomstandigheden
Auteur(s): 
P. DE HERDT, G. PAUL, R. KOOPMAN, S. VAN DE ZANDE
Samenvatting: 

Tussen augustus 2001 en oktober 2006 werden in 21 Belgische vleeskuikentomen enteric reovirus strain (ERS)infecties gediagnosticeerd. ERS-isolaten werden bekomen uit de lever, hakpees, bursa, pancreas, het darmstelselen trachea, of uit pools van meerdere organen.De klinische klachten waren erg gelijkend in al de geïnfecteerde tomen en bestonden uit tweewas ofgroeivertraging, nat strooisel en/of manken in respectievelijk 71%, 38% en 29% van de gevallen. Verhoogde sterftetrad op in 52% van de tomen. In 81% van de gevallen waren de klinische symptomen reeds in meerdereopeenvolgende ronden opgetreden, vaak zelfs over een periode van meer dan een jaar. De meest consistentwaargenomen letsels waren hepatitis, myocarditis, pancreatitis, proventriculitis, enteritis en tendovaginitis van degastrocnemius hakpees. Gelijktijdige infecties met E. coli, O. rhinotracheale, FAV- of IBV-virus werdenwaargenomen in 48% van de tomen, vooral in de groepen die af te rekenen kregen met verhoogde sterfte.Er werd besloten dat ERS-type reovirussen een frequente infectie vormen bij Belgische vleeskuikens en deoorzaak zijn van een ziektebeeld dat verergerd kan worden door gelijktijdige infecties met andere agentia. Aangeziende ouderdieren van de meeste aangetaste vleeskuikentomen goed gevaccineerd werden tegenover reovirus metvaccins die klassieke reovirusstammen bevatten, kunnen de huidige waarnemingen erop duiden dat deze vaccinsonvoldoende bescherming induceren tegenover ERS-stammen.

Volledige tekst: 
pp 171-176
Origine(e)l(e) artikel(en)