77 (3) 161-170

Titel: 
Ontstekingsremmende fytotherapeutica: een waardevol alternatief voor NSAID’s bij het paard?
Auteur(s): 
S. TORFS, C. DELESALLE, K. VANSCHANDEVIJL, D. DE CLERCQ, G. VAN LOON, H. NOLLET, P. DEPREZ
Samenvatting: 

In de paardengeneeskunde is fytotherapie een antwoord op de toenemende vraag van eigenaren naar “natuurlijke”,veilige behandelmethoden. Het langdurig gebruik van NSAID’s kan ernstige bijwerkingen geven, vandaar degroeiende populariteit van ontstekingsremmende fytotherapeutica. Momenteel zijn er meerdere kruidenpreparatencommercieel beschikbaar maar het is moeilijk voor de paardeneigenaar en de dierenarts om hier een verantwoordekeuze uit te maken.Harpagophytum procumbens (duivelsklauw), Salix spp. (wilg) en Ribes nigrum (zwarte bes of cassisbes), drieplanten die veel gebruikt worden in de commerciële preparaten, werden zowel in vitro als in vivo geëvalueerd. Opbasis van gepubliceerde studies en de beoordeling van deze studies door onder andere de Cochrane Collaborationzijn er aanwijzingen dat Harpagophytum procumbens en Salix spp. bij de mens een groter analgetisch enontstekingsremmend effect hebben dan een placebo. Bij paarden is er echter slechts één beperkte klinische studiemet Harpagophytum uitgevoerd, en het effect van Salix werd nog nooit onderzocht. Om de werkzaamheid enveiligheid van deze planten bij het paard te kunnen beoordelen, dient er meer onderzoek verricht te worden. Debladeren van Ribes nigrum zouden ook een ontstekingsremmende werking hebben, maar dit is momenteel noch bijde mens, noch bij het paard klinisch aangetoond.Hoewel de veterinaire fytotherapie al even lang bestaat als de dierhouderij, is er weinig wetenschappelijk bewijsomtrent een efficiënte werking ervan. Vooraleer men de fytotherapie kan aanraden als een waardevol en veiligalternatief voor de conventionele behandelmethoden, is er duidelijk nog meer onderzoek nodig.

Volledige tekst: 
pp 161-170
Overzichtsartikel(en)