77 (3) 139-147

Titel: 
Diagnose, behandeling en prognose van het discusgeassocieerd Wobblersyndroom bij de hond
Auteur(s): 
S. DE DECKER, S. BHATTI, I. GIELEN, L. VAN HAM
Samenvatting: 

Het discusgeassocieerd Wobblersyndroom (DAWS) is het meest voorkomende en meest typischeWobblersyndroom bij de hond. Dit Wobblersyndroom wordt vooral gezien bij de Dobermann Pinscher vanmiddelbare leeftijd. Er is een compressie van het caudaal cervicale halsruggenmerg die veroorzaakt wordt door deprotrusie van de annulus fibrosus van de tussenwervelschijf in het wervelkanaal, soms in combinatie met hypertofievan het ligamentum flavum en misvormde wervels. De symptomen variëren van nekpijn tot tetraplegie. De diagnosewordt meestal gesteld door middel van myelografie. Er bestaat veel controverse over de behandeling van dezeziekte. Er is weinig bekend over de conservatieve behandeling en er werden reeds veel verschillende chirurgischetechnieken ontwikkeld om DAWS te behandelen. Over de prognose van deze aandoening bestaan er weinigobjectieve gegevens.

Volledige tekst: 
pp 139-147
Thema