77 (2) 101-105

Titel: 
De eerste moleculaire bevestiging van deformed wing virus infecties van honingbijen van een Belgische bijenstand onthult de aanwezigheid van black queen cell virus en Varroa destructor virus 1
Auteur(s): 
D. C. DE GRAAF, M. BRUMAIN, H. IMBERECHTS, F. J. JACOBS
Samenvatting: 

Acht ontluikende jonge bijen met vleugelmisvormingen werden onderzocht met behulp van bestaande RTPCR-testen op de aanwezigheid van virale agentia. Alle stalen testten positief voor deformed wing virus enVarroa destructor virus 1. Zes van de acht bijen testten eveneens positief voor black queen cell virus (BQCV).Dit is de eerste verslaggeving waarin op moleculaire wijze de aanwezigheid van bijenvirussen in België wordtbevestigd. Het vinden van BQCV is opmerkelijk daar de typische tekenen van deze ziekte nog niet werden beschrevenin ons land.

Volledige tekst: 
pp 101-105
Casuïstiek(en)