77 (1) 35-39

Titel: 
Indicaties, behandeling en resultaat van foleykathetercystostomie bij kleine huisdieren: zes gevallen
Auteur(s): 
G. ROTH, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 

Bij een obstructieve pathologie van de lagere urinewegen worden de urinewegen omgeleid zodat deurine via een alternatief traject naar buiten kan worden geloosd. Indirecte cystostomie is een relatiefeenvoudige techniek waarmee urine tijdelijk kan omgeleid worden. In dit artikel worden zes gevallen vanfoleykathetercystostomie besproken. Alle patiënten werden aangeboden met strangurie/dysurie omwillevan een obstructieve pathologie van de lagere urinewegen. De belangrijkste verwikkeling was urineweginfectie.De thuiszorg bij foleykathetercystostomie was minimaal.

Volledige tekst: 
pp 35-39
Casuïstiek(en)