77 (1) 10-22

Titel: 
Myeloproliferatieve ziekten bij kleine huisdieren
Auteur(s): 
B. OLMEN, D. PAPEPE, S. DAMINET
Samenvatting: 

Myeloproliferatieve ziekten of het myeloproliferatief syndroom (MPS) zijn zeldzame aandoeningen dieontstaan door tumorale ontaarding van myeloïde precursorcellen in het beenmerg. Dit in tegenstelling totde lymfoproliferatieve ziekten die ontstaan uit lymfoïde precursorcellen. Bij honden zijn geen duidelijkeetiologische factoren voor MPS bekend, terwijl infectie door het leukemievirus een belangrijke rol speeltbij katten. MPS wordt onderverdeeld in acute myeloïde leukemie (AML), chronische myeloïde leukemie(CML) en het myelodysplastisch syndroom (MDS). Voor de verdere classificatie baseert men zich tegenwoordigin de diergeneeskunde vooral op de humane criteria, voorgesteld door de ‘French-American-British Cooperative Group’. De symptomen van MPS zijn niet pathognomonisch en zijn het gevolg vanbegeleidende cytopenie(ën). De diagnose van MPS gebeurt op basis van de uitsluiting van andere differentiaaldiagnosenen de cytomorfologische evaluatie van bloed- en beenmergstalen, eventueel aangevuld metimmunohistochemie en immunofenotypering. De behandeling van MPS bestaat uit een symptomatischetherapie al dan niet gecombineerd met chemotherapie. De prognose van AML is zeer slecht terwijl hetverloop van CML en MDS meer chronisch is met een gereserveerde prognose.

Volledige tekst: 
pp 10-22
Overzichtsartikel(en)