76 (6) 443-446

Titel: 
Torsie van de zaadstreng bij een warmbloed hengst
Auteur(s): 
J. GOVAERE, M. DE BOCK, A. MARTENS, M. HOOGEWIJS, C. DE SCHAUWER, K. VAN DAMME, A. DE KRUIF
Samenvatting: 

In deze casuïstiek wordt een torsie van de zaadstreng over 720 graden bij een twee jarige warmbloed hengstbeschreven. De diagnose werd gesteld door middel van palpatie en een echografisch onderzoek van het scrotum.Vermits de hengst niet voor dekdienst in aanmerking kwam, werd er overgegaan tot een bilaterale orchidectomie.In het geval van een zaadstrengtorsie is niet alleen de ischemie nefast maar ook de laesies door reperfusie hebbeninvloed op de normale functionaliteit van de testikel. Verschillende antioxydantia, zoals allopurinol en melatonine,kunnen preventief aangewend worden in een poging om dergelijke letsels te minimaliseren.

Volledige tekst: 
pp 443-446
Casuïstiek(en)