76 (5) 355-358

Titel: 
Eerste geval van raaigraskramp bij paarden in Belgie
Auteur(s): 
H. NOLLET, K. VANSCHANDEVIJL, L. LEFERE, P. DEPREZ
Samenvatting: 

In deze casus wordt het eerste bevestigde geval van raaigraskramp bij paarden op een manege in Belgiëbeschreven. Eind februari 2007 vertoonden een dertigtal paarden variabele neurologische symptomen,waaronder een schrikachtig gedrag, spierfasciculaties, hypermetrie en ataxie. Op basis van de klinischesymptomen, de anamnese waaruit bleek dat ze sinds een aantal dagen geïmporteerd raaigrashooi uitFrankrijk kregen, en op basis van het aantonen van een hoog lolitremgehalte in het hooi kon de diagnosevan raaigraskramp gesteld worden. Niettegenstaande de hoge morbiditeit is geen enkel dier gestorven: nahet verwijderen van het raaigrashooi uit het rantsoen herstelden alle dieren in de loop van enkele dagen.

Volledige tekst: 
pp 355-358
Casuïstiek(en)