76 (5) 352-354

Titel: 
Isolatie van Listeria monocytogenes uit de galblaas van een hond met leverinsufficiëntie
Auteur(s): 
M. MARIEN, A. DECOSTERE, H. WERBROUCK, E. VAN COILLIE, D. PAEPE, H. MOYAERT, F. PASMANS, S. DAMINET, F. HAESEBROUCK
Samenvatting: 

Listeria monocytogenes kan ziekte en sterfte veroorzaken bij de mens en verschillende diersoorten. Listeriosekomt echter zelden voor bij honden. In deze casuïstiek werd een reincultuur van L. monocytogenes geïsoleerduit de galblaas van een hond met leverinsufficiëntie. Het dier leed aan auto-immuungemedieerde polyartritiswaarvoor het gedurende meerdere maanden behandeld werd met prednisolone. In het L. monocytogenes-isolaatwerden via PCR de virulentiegenen inlA, inlB, hly, actA, sigB en prfA aangetoond en het isolaat bracht een functioneelinternaline tot expressie. De persistentie van L. monocytogenes in de galblaas van gezelschapsdieren kaneen gezondheidsrisico inhouden voor de mens.

Volledige tekst: 
pp 352-354
Casuïstiek(en)