76 (5) 345-351

Titel: 
Ichthyosis bij het Witrood rundveeras van Oost-Vlaanderen
Auteur(s): 
P. CORNILLIE, S. COOLS, L. VANDAELE, A. DE KRUIF, P. SIMOENS
Samenvatting: 

Drie pasgeboren Oost-Vlaams Witrode kalveren met een gegeneraliseerde huidaandoening gekenmerkt doorde aanwezigheid van dikke en stugge hoornplaten, van elkaar gescheiden door diepe roodgekleurde kloven,werden aangeboden voor lijkschouwing. Het minst erg aangetaste kalf had nog een normaal haarkleed, terwijlde beide andere kalveren bijna haarloos waren en verder eveneens eclabium, ectropion en microtia vertoonden.Voortgaande op deze bevindingen werd de diagnose van ichthyosis fetalis bovis gesteld. Het histologische aspectvan de huidstalen verkregen na euthanasie, was dat van een buitensporige orthokeratotische hyperkeratose van hetstratum corneum. Recentelijk werd aangetoond dat bij harlekijn ichthyosis, een menselijke variant van de ziektedie sterke gelijkenissen vertoont met ichthyosis fetalis bij het rund, een monofactoriële autosomaal recessievegenmutatie de oorzaak is van deze aandoening door een verstoring van het vettransport ter hoogte van de keratinocytenteweeg te brengen. De stamboekgegevens van deze kalveren werden aangevuld met stamboekgegevensvan drie andere kalveren van hetzelfde ras met dezelfde aandoening. De gezamenlijke gegevens suggereren eveneenseen autosomaal recessieve overerving van ichthyosis fetalis bovis en resulteerden bovendien in de identificatievan drie Oost-Vlaamse dekstieren die drager zijn van de afwijking. Aangezien voor deze letale aandoeningmomenteel geen enkele remedie voorhanden is, kan de incidentie van ichthyosis binnen dit ras enkel mits eendoordacht fokbeleid tot een minimum herleid worden.

Volledige tekst: 
pp 345-351
Casuïstiek(en)