76 (4) 300-305

Titel: 
Gevoeligheid van Belgische Mycoplasma hyopneumoniae-isolaten voor antimicrobiële middelen
Auteur(s): 
D. MAES, J. VICCA, T. STAKENBORG, P. BUTAYE, A. DE KRUIF, F. HAESEBROUCK
Samenvatting: 

Van 21 Mycoplasma hyopneumoniae-isolaten die in België verzameld werden tussen 2000 en 2002, werd degevoeligheid bepaald voor 12 antimicrobiële middelen die frequent worden gebruikt in de varkenshouderij.Hierbij werd gebruik gemaakt van een microdilutietechniek. Verworven resistentie tegen spectinomycine,oxytetracycline, doxycycline, gentamicine, florfenicol en tiamuline werd niet waargenomen. Eén isolaatwas zowel resistent tegen lincomycine als tegen tilmicosine en tylosine, maar gevoelig voor alle andere getesteantimicrobiële middelen. De minimale inhibitorische concentratie (MIC)-waarden van flumequine waren> 16 μg/ml voor 5 isolaten, terwijl de MIC50 2 μg/ml bedroeg. De MIC-waarden voor enrofloxacine waren≥ 0,5 μg/ml voor deze 5 isolaten, terwijl de MIC50 0,06 μg/ml bedroeg. Dit is de eerste studie die verworvenresistentie aantoont tegen macroliden, lincosamiden en fluoroquinonolen bij M. hyopneumoniae.

Volledige tekst: 
pp 300-305
Origine(e)l(e) artikel(en)