76 (4) 293-299

Titel: 
Effect van altrenogesttoediening na het spenen aan primipare zeugen
Auteur(s): 
N. EVERAERT, C. VANDERHAEGHE, B. MATEUSEN, J. DEWULF, A. VAN SOOM, A. DE KRUIF, D. MAES
Samenvatting: 

Een aanzienlijk gewichtsverlies en de uitputting van vetreserves gedurende de eerste lactatie zijn een oorzaakvan verminderde vruchtbaarheid bij primipare zeugen. In deze studie, uitgevoerd op drie commerciële varkensbedrijven,werd nagegaan of het drie dagen vroeger spenen samen met de toediening van altrenogest effectief wasom de vruchtbaarheid (interval van het spenen – de bronst, het drachtigheidspercentage na de eerste inseminatie,de totale worpgrootte en het aantal levend geboren biggen in de tweede worp) en de conditie te verbeteren. Op detwee bedrijven met het “second litter syndrome” werd een niet-significante verbetering van de worpgrootte metgemiddeld 1,9 extra biggen in de tweede worp vastgesteld. Gedurende de behandelingsperiode kwamen de behandeldezeugen gemiddeld 1,4 mm spekdikte bij terwijl de controlezeugen 0,4 mm verloren. We kunnen besluitendat de behandeling nuttig is om een betere conditie van de zeugen te bereiken op het moment van inseminatieen dat het middels die behandeling mogelijk zou zijn de tweede worpgrootte op bedrijven met het “second littersyndrome” te verbeteren.

Volledige tekst: 
pp 293-299
Origine(e)l(e) artikel(en)