76 (3) 208-215

Titel: 
Babesiose bij runderen: eerste klinische uitbraak in Vlaanderen
Auteur(s): 
D. EVERAERT, D. GEYSEN, J. BRANDT, J. WITTERS, P. DEPREZ, E. CLAEREBOUT
Samenvatting: 

In dit artikel wordt de eerste bevestigde uitbraak van babesiose veroorzaakt door Babesia divergens bij run -deren op een bedrijf in Vlaanderen (Bertem) beschreven. Sinds 2002 vertoonden reforme dikbilkoeien elk jaarin de lente en de herfst anorexie, de pressie, hoge koorts, anemie, geelzucht en he moglobinurie. Op basis van deklinische symptomen en de aanwezigheid van B. divergens in een bloeduitstrijkje werd babesiose als diagnosegesteld. De aanwezigheid van B. divergens werd bij meerdere dieren aangetoond door middel van bloeduitstrijkjes,IFAT en PCR. Herhaaldelijke aankopen van gevoelige dieren verhinderden het ontstaan van een enzoötische stabili -teit. Nieuwe uitbraken konden echter niet worden voorkomen ondanks profylactische en metafylactische toe -diening van imidocarb bij het inweiden en/of twee- of vierwekelijkse tekenbestrijding met flumethrine. Erwordt even eens een overzicht gegeven van infecties met B. divergens bij het rund.

Volledige tekst: 
pp 208-215
Casuïstiek(en)