76 (2) 91-102

Titel: 
Moderne technieken voor kreupelheidsonderzoek bij het paard: beter dan de klinische blik?
Auteur(s): 
M. OOSTERLINCK, F. PILLE, M. DUMOULIN, F. GASTHUYS
Samenvatting: 

In dit overzichtsartikel komen de mogelijkheden tot objectivering van het kreupelheidsonderzoek bij hetpaard aan de orde. Aller eerst worden de beperkingen van het subjectief evalueren van kreupelheid besproken.De mogelijke voordelen van een kwantitatieve evaluatie worden toegelicht en de verschillende mogelijke kine -matische en kinetische methoden worden achtereenvolgens besproken. In experimentele opstelling en hebbendeze hun wetenschappelijke waarde bewezen. De klinische toepasbaarheid ervan is voorlopig nog beperkt. Dezoektocht naar een systeem dat routinematig ingezet kan worden tijdens het kreupelheidsonderzoek van hetpaard is echter nog niet ten einde.

Volledige tekst: 
pp 91-102
Overzichtsartikel(en)