76 (2) 81-90

Titel: 
Indicaties voor en complicaties bij de keizersnede bij het rund
Auteur(s): 
B. LINDENBERGH, I. KOLKMAN, J. LAUREYNS, A. DE KRUIF, G. OPSOMER, S. DE VLIEGHER
Samenvatting: 

In België komen veel kalveren ter wereld door middel van een Sectio Caesarea (SC). De oorzaak hiervan is degrote belangstelling voor koeien van het Belgisch Wit blauwe (BWB) ras en het feit dat bij dit ras een natuurlijkekalving niet of nauwelijks mogelijk is. De intensieve selectie bij het BWB op hyperbespiering heeft geleid tot eenwanverhouding tussen moeder en kalf. Een absoluut (of relatief) te groot levend kalf is bij BWB-koeien dan ookde belangrijkste indicatie voor het uitvoeren van een SC. Ondanks het feit dat de SC in België routinematigwordt verricht, blijft het een abdominale ingreep en kunnen er zich verschillende complicaties zowel vóór, tij -dens, als na de keizersnede voordoen. Door de toenemen de kennis over hygiëne, de operatietechniek en andererisicofactoren kunnen veel complicaties vermeden of tot een minimum beperkt worden.

Volledige tekst: 
pp 81-90
Overzichtsartikel(en)