76 (2) 103-116

Titel: 
Het voorkomen en klinisch belang van enterohepatische Helicobacter-species bij laboratoriumknaagdieren
Auteur(s): 
L.M. CEELEN, F. HAESEBROUCK, R. DUCATELLE, A. DECOSTERE
Samenvatting: 

Tot op heden werden 13 enterohepatische Helicobacter-species aangetoond bij laboratorium knaagdieren. Verschil -lende van deze species, in het bijzonder Helicobacter hepaticus en Helicobacter bilis, veroorzaken ziekte bij immuun -deficiënte en immuuncompetente laboratorium muizen, -ratten en/of -hamsters. Bovendien kunnen subklinischeinfecties met deze bacteriën interfereren met de resultaten van experimenteel onderzoek bij deze dieren en dus eventueelleiden tot een foute interpretatie van data. Enkele helicobacters die voorkomen bij laboratorium knaagdieren kunnenook de mens infecteren en kunnen dus worden beschouwd als zoönotische agentia. Op Helicobacter hepaticus na, is depathogenese van Helicobacter-infecties slechts rudimentair bestudeerd waardoor de kennis van de virulentiemechanismenvan enterohepatische Helicobacter-species bij laboratoriumknaagdieren schaars is. Omwille van al deze redenen kanhet potentieel belang van deze bacteriële agentia niet worden ontkend en is er hiernaar duidelijk meer onderzoek nodig.

Volledige tekst: 
pp 103-116
Overzichtsartikel(en)