75 (5) 348-352

Titel: 
Beroepsaansprakelijkheid in de geneeskunde en in de diergeneeskunde: een beknopte vergelijking
Auteur(s): 
H. CLAASSENS, S. DE VLIEGHER
Volledige tekst: 
pp 348-352
Thema