74 (6) 403-411

Titel: 
Groeifactoren in zeugenmelk en hun invloed op het maagdarmstelsel bij de big
Auteur(s): 
M. OSTE, E. VAN HAVER, A. WEYNS, C. VAN GINNEKEN
Volledige tekst: 
pp 403-411
Overzichtsartikel(en)