74 (1)s 3-13

Titel: 
Inleiding tot de veterinaire epidemiologie: historiek, doel, basisprincipes en interpretatie
Auteur(s): 
H. LAEVENS, F. BOELAERT, D. VERLOO, J. DEWULF, DE. MAES, K. MINTIENS
Volledige tekst: 
pp 3-13
Overzichtsartikel(en)