73 (6) 384-395

Titel: 
Hoe kan het droogzetten van hoogproductieve melkkoeien in de praktijk het best gebeuren ?
Auteur(s): 
G. OPSOMER, S. DE VLIEGHER, A. DE KRUIF
pp 384-395
Thema