73 (6) 374-384

Titel: 
Het droogzetten van hoogproductieve melkkoeien: wat met de voeding ?
Auteur(s): 
G. OPSOMER, S. DE VLIEGHER, A. DE KRUIF
pp 374-384
Thema