73 (6) 360-364

Titel: 
Kan de homeopathie de toets der wetenschap doorstaan ?
Auteur(s): 
F.J. VAN SLUIJS
pp 360-364
Wetenschappelijk standpunt