73 (5) 344-350

Titel: 
Mogelijkheden voor de behandeling van hypercortisolisme bij hond en kat
Auteur(s): 
S. BHATTI, S. DAMINET
Samenvatting: 

Bij spontaan hypercortisolisme (syndroom van Cushing) wordt het dier chronisch blootgesteld aanovermatige hoeveelheden endogeen cortisol. Dit is een frequent gediagnosticeerde endocriene aandoeningbij de hond en is bij de kat vrij zeldzaam. De keuze van de behandeling van hypercortisolisme hangt nietalleen af van de oorzaak (hypofyse- of bijnierschorstumor), maar ook van de ervaring van de dierenarts.Verschillende behandelingsmethoden zijn mogelijk, zoals medicamenteuze therapie of gesofisticeerdechirurgie. De meest aangewezen behandelingsmethoden zullen worden besproken.

Volledige tekst: 
pp 344-350
Voor de praktijk