73 (5) 331-340

Titel: 
Survey van mondaandoeningen bij katten in Vlaanderen
Auteur(s): 
L. VERHAERT, C. VAN WETTER
Samenvatting: 

Een onderzoek naar de aanwezigheid van mondziekten bij 753 katten aangeboden voor algemeen onderzoek bijelf Vlaamse dierenartsen, wordt gepresenteerd. Slechts 87 van deze katten werden aangeboden voor een mond -aandoening. Het mogelijk effect van leeftijd, geslacht, voeding, ras en levensstijl op het voorkomen van deverschillende mondaandoeningen werd onderzocht. Uit de resultaten bleek dat de meeste katten uit het onderzoekleden aan parodontale aandoeningen (gingivitis, parodontitis), en dat parodontitis meer voorkwam bij ouderekatten dan bij jongere. Hoewel het hier een jonge populatie betrof (gemiddelde leeftijd 4,5 jaar), en er nietroutinematig gebruik werd gemaakt van radiografisch onderzoek, had één kat op vier last van resorptieve letsels(FORL). Andere ziekten die werden genoteerd, zijn congenitale/erfelijke aandoeningen, trauma, proliferaties enstomatitis. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat mondziekten zeer vaak voorkomen bij de kat en dat demond daarom veel meer aandacht zou moeten krijgen in de dagelijkse dierenartsenpraktijk.

Volledige tekst: 
pp 331-340
Origine(e)l(e) artikel(en)