73 (5) 307-309

Titel: 
Een geval van loodintoxicatie bij sportduiven
Auteur(s): 
P. TAVERNIER, S. ROELS, K. BAERT, K. HERMANS, F. PASMANS
Samenvatting: 

Acute loodvergiftiging door opname van loodhagel werd vastgesteld bij twee jonge duiven die foerageerden opeen weide waar frequent geschoten werd. Eén duif die een bloedconcentratie van 7000 ìg/ml lood vertoonde,stierf ondanks calciumdinatrium EDTA-behandeling. Het andere dier kon gered worden.

Volledige tekst: 
pp 307-309
Thema