73 (4) 212-216

Titel: 
Een prognose van de behoefte aan dierenartsen in 2025 en de gevolgen daarvan voor diergeneeskundige opleidingen en praktijk
Auteur(s): 
A. DE KRUIF
pp 212-216
Toekomstperspectieven