72 (1) 27-35

Titel: 
Oestrusinductie bij de hond met ergolinederivaten
Auteur(s): 
T. RIJSSELAERE, A. VAN SOOM, W. VAN DEN BROECK, A. DE KRUIF
pp 27-35
Overzichtsartikel(en)