71 (5) 317-325

Titel: 
Doping in de paardensport, geschiedenis van misbruik, regelgeving en actuele opsporingstechnieken
Auteur(s): 
P. VAN EENOO, F. T. DELBEKE
pp 317-325
Overzichtsartikel(en)