70 (5) 362-370

Titel: 
De beheersing van Salmonella-infecties in de varkenshouderij met betrekking tot de voedselveiligheid
Auteur(s): 
N. NOLLET, D. MAES, L. DE ZUTTER, M. VERDONCK, A. DE KRUIF, J. VAN HOOF
pp 362-370
Overzichtsartikel(en)