69 (5) 311-316

Titel: 
Trichinellose in België en Europa: een stand van zaken
Auteur(s): 
S. GEERTS, F. VERCAMMEN
pp 311-316
Overzichtsartikel(en)