69 (4) 249-257

Titel: 
Overerving van spastische parese, normale en afwijkende spronghoeken en hun onderling verband bij het Belgische Witblauwe ras
Auteur(s): 
F. COOPMAN, L. PEELMAN, A. VAN ZEVEREN
pp 249-257
Overzichtsartikel(en)