2014 (2) 60-65

Titel: 
Longoedeem als postoperatieve complicatie bij twee obese patiënten (een paard en een hond)
Auteur(s): 
S. MELIS, S. SCHAUVLIEGE, T. BOSMANS, F. GASTHUYS, I. POLIS
Samenvatting: 

 In deze casuïstiek worden het ontstaan en de succesvolle behandeling van longoedeem beschrevenbij twee obese dieren (een paard en een hond) in de postoperatieve periode. De diagnose van dezezeldzame maar ernstige complicatie is normaal gesproken eenvoudig, maar de onderliggende oorzaakis vaak multifactorieel en moeilijk exact te identificeren. Mogelijk bijdragende factoren wordenbesproken. Beide dieren werden met succes behandeld en zonder verdere complicaties ontslagen.     

Volledige tekst: 
pp 60-65
Casuïstiek(en)