2014 (1) 14-19

Titel: 
Anafylactische shock na intraveneuze toediening van amoxicilline clavulaanzuur bij twee honden onder algemene anesthesie
Auteur(s): 
T. Bosmans, S. Melis, H. de Rooster, B. Van Goethem, P. Defauw, I. Van Soens, I. Polis
Samenvatting: 

Deze casuïstiek handelt over het ontstaan en de succesvolle behandeling van anafylactische shockna de intraveneuze toediening van een amoxicilline/clavulaanzuurpreparaat bij twee honden onderalgemene anesthesie. Binnen de vijf tot tien minuten na de toediening van het antibioticum trad bijbeide honden een ernstige bloeddrukdaling op. Tevens werd een labiale en periorbitale zwelling meterytheem waargenomen. De therapie bestond uit de behandeling van de negatieve cardiovasculaireeffecten van de anafylactische shock en het verhinderen van een verdere vrijstelling van ontstekingsmediatoren.Bij beide honden was de therapie succesvol.

Volledige tekst: 
pp 14-19
Casuïstiek(en)