Casuïstiek(en)

Nederlands

82 (3) pp 134-142

Titel: 
Necrotiserende fasciitis bij een hond
Auteur(s): 
E. ABMA, S. VANDENABEELE, M. CAMPOS, T. BOSMANS, E. STOCK, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 
Een intacte, mannelijke briard van zeven jaar werd aangeboden met kreupelheid, koorts en een pijnlijke zwelling aan de linkerachterpoot. De hond was in compensatoire shock. Op het lichamelijk onderzoek vertoonde de patiënt een ecchymose en een zeer pijnlijk oedeem aan de linkerachterpoot. Op cytologie van de onderhuidse vochtopstapeling werd een groot aantal kokken aangetroffen. Een bacteriologische cultuur bevestigde de aanwezigheid van β-hemolytische streptokokken van de Lancefi eld groep G. Necrotiserende fasciitis werd gediagnosticeerd aan de hand van een combinatie van de klinische bevindingen, de bacteriologische cultuur en de bevindingen tijdens chirurgie. De patiënt onderging tweemaal chirurgie, waarbij grote hoeveelheden necrotisch en aangetast weefsel werden verwijderd. Na zeven dagen intensieve zorgen kon de hond de kliniek verlaten. Twee weken postoperatief verkeerde de hond in uitstekende conditie. Hij belastte zijn linkerachterpoot weer normaal en de wonde was volledig geheeld.
Volledige tekst: 
pp 134-142
Casuïstiek(en)

Pagina's